SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Công văn số 72/BCĐ 138/CP ngày 05/6/2024 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Ngày 26/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi; làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người nghi là nạn nhân.

3. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thông lệ quốc tế và chủ đề của năm 2024 là: “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh).

- Triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án phòng, chống mua bán người. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát, giải quyết tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian từ ngày 01/7/2024 đến 30/9/2024. Công bố chủ đề của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2024 là: “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, nhất là tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, nhất là đối với lực lượng chức năng tỉnh Muldukiri - Campuchia.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tại địa bàn biên giới, cửa khẩu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động mua bán người. Thực hiện tốt nội dung các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam với Campuchia. Phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xác định các trường hợp nghi vấn là nạn nhân bị mua bán để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động giới thiệu việc làm, đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Đắk Nông…

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” .

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin tuyên truyền “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Nội dung nhắn tin: “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời”.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch… nhằm chủ động phát hiện việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong các hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa, văn nghệ.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa, phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, lứa tuổi, vùng miền.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân trong phòng, chống mua bán người; tuyên truyền về những tấm gương điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống mua bán người.

- Tăng cường xây dựng, phát sóng, đăng tải các phim phóng sự, tin bài, tọa đàm về chủ đề phòng, chống mua bán người vào khung giờ có nhiều người theo dõi, nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và tội phạm có liên quan đảm bảo kịp thời, nghiêm minh; phối hợp các Sở, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người.

9. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (thời gian từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/9/2024).


Bản inXem danh sách chi tiết