SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông thông qua quy hoạch tỉnh

Sáng 11/7, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thống nhất thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng vùng đất Đắk Nông “Tỉnh mạnh – Dân giàu – Thiên nhiên tươi đẹp – Xã hội nghĩa tình"

Đắk Nông là tỉnh thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và là tỉnh đầu tiên trong vùng Tây Nguyên hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định Quy hoạch tỉnh.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông với tỷ lệ phiếu là 27/27 phiếu (đạt 100%).

3.-quy-hoach-1(1).jpg

Đại diện đơn vị tư vấn làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chia thành 5 phần, gồm 41 đề mục thể hiện đầy đủ 16 nội dung chính theo Điều 27 Luật Quy hoạch. Quy hoạch đã bám sát Nghị quyết số 23 ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên; các quy hoạch ngành, lĩnh vực, cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

dscf0774(1).jpg

Hội nghị theo dõi Video về báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông gồm có 6 quan điểm phát triển gồm: quan điểm chung về phát triển; tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; tổ chức không gian kinh tế - xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2030, Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên, dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Công nghiệp là động lực cho tăng trưởng và đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia; là trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Nguyên.

3.-quy-hoach-2(1).jpg

Các đại biểu nghiên cứu về báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát triển trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng của vùng dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo giá trị gia tăng cao, gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nông thôn và hạ tầng xã hội được đầu tư hệ thống và đồng bộ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, người dân có mức sống, thu nhập khá trong vùng Tây Nguyên.

Bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ môi trường và cảnh quan bền vững. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quy hoạch cũng xác định các đột phá phát triển về ba trụ cột kinh tế; bốn trung tâm đô thị; ba vùng động lực; ba hành lang kinh tế; bốn nền tảng phát triển chính.

Đến năm 2050, Đắk Nông trở thành địa phương phát triển của vùng Tây Nguyên

Đến năm 2050, Đắk Nông trở thành địa phương phát triển của vùng Tây Nguyên; xã hội văn minh, mức thu nhập bình quân của người dân cao hơn bình quân chung cả nước, gắn với mức sống và chất lượng sống cao của người dân trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và cơ hội phát triển.

Trở thành trung tâm về công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia. Nền nông nghiệp trù phú, ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị cao với các loại cây trồng thế mạnh, đặc thù của vùng đất bazan.

Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn hòa, văn hóa đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hệ thống đô thị hiện đại, thông minh gắn với không gian phát triển công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng đồng bộ. Phát triển, bảo vệ và khôi phục rừng bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn nước, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Phát huy đặc trưng văn hóa riêng có, tốt đẹp của con người Đắk Nông, cống hiến phấn đấu để xây dựng vùng đất Đắk Nông “Tỉnh mạnh – Dân giàu – Thiên nhiên tươi đẹp – Xã hội nghĩa tình”.

Theo Báo Đắk Nông điện tử


Bản in