SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Ban hành quy định trình tự, thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, ngày 16/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Ban hành quy định trình tự, thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


Bản inXem chi tiết Tại đây