Skip Ribbon Commands
Skip to main content


 

Thông báo Về nội dung Kết luận của Lãnh đạo Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 16/4/2018
Giấy mời họp
Lịch tiếp xúc cử tri
Thông báo công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại vào 14h30 ngày 16/4/2018 tại UBND phường Nghĩa Tân
Quyết định xác minh nội dung khiếu nại
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Thiết kế giếng khoan thăm dò nước dưới đất
Thông báo v/v hủy pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của CT TNHH MTV Bắc Tây Nguyên
Báo cáo tình hình, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai từ năm 2016 đến nay
Kế hoạch triển khai kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/32014 của UBND tỉnh
THÔNG BÁO về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
BC quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2
KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
Kế Hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 2018
Dự báo khí tượng thuỷ văn
QĐ v/v ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của phòng TNMT
KH triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 Quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự
Về đường dây nóng của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa
Về đường dây nóng của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa
Quyết Định về việc uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông báo các hoạt động liên quan tại chương trình Xuân Quê hương 2018
TB nội dung kết luận cuộc họp giao ban ngày 29/01/2018
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2018
Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Phượng
Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
QĐ công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT (có hs kèm theo)
QĐ công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành TNMT
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
9
9
9
4
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2