Skip Ribbon Commands
Skip to main contentQĐ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
V/v giới thiệu đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020
TB kết quả xét tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức sở TNMT
QĐ về việc ban hành Kế hoạch thực hiên nhiệm vụ cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
CT về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019
V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội dồng giáo dục quốc phòng an ninh trung ương
KH xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo
Báo cáo tháng 11/2018
Sao y Thông tư số 18 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
V/v phổ biến Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 và quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
V/v phổ biến Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT
QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2019
Về việc Đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
KH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
QĐ Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 9/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2018
V/v tích cực triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018
v/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018
V/v tham gia thực hiện ấn phẩm“Đắk Nông – Dấu ấn 15 năm” trên tạp chí Hữu nghị
V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
BC hủy GCNQSD đất
Về việc Đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
V/v thông báo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
V/v thực hiện Nghị định điều chỉnh, bổ sung các Nghị định hướng dẫn, thực hiện Luật Đầu tư công
QĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
9
9
2
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2